مراحل درخواست طلاق توافقی

امکان مراجعه مستقیم زوجین به دفترخانه طلاق بدون صدور رای دادگاه وجود ندارد و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش برای ثبت رسمی طلاق به دفترخانه طلاق (محضر) مراجعه می شود.

2-    هر کدام از زوجین می تواند بدون حضور، مراحل طلاق توافقی را با وکیل به پایان برساند.

3-    طلاق توافقی در دوران عقد و بعد از آن تفاوتی نمی کند فقط دادگاه های خانواده تهران در صورت دوشیزه بودن، زوجه را به پزشکی قانونی به جهت اخذ گواهی بکارت معرفی می کنند.

4-    مدارک لازم برای ثبت دادخواست طلاق توافقی عبارت است از عقدنامه، شناسنامه، کارت ملی در صورت نبودن عقدنامه از دفترخانه ای که ازدواج در آنجا ثبت شده است رونوشت اخذ می شود.

5-    برای شروع طلاق توافقی و ثبت دادخواست در ابتدا باید به دفتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه مراجعه کرد.

6-    با توجه به این که دفاتر خدمات قضایی متن دادخواست را در اختیار دارند زوجین نیازی ندارند در هنگام مراجعه به دفتر خدمات قضایی متن آماده شده در اختیار داشته باشند.

7-    نیازی به ثبت همه توافقات در خصوص امور مالی و غیر مالی در متن دادخواست نیست و صرف دادن دادخواست طلاق توافقی برای شروع کافی است.

8-    اگر زوجین بر سر اموری مثل نفقه، مهریه، اجرت المثل، حضانت و ملاقات فرزندان توافق نداشته باشند طلاق توافقی حتی با دادن دادخواست هم به نتیجه رای گواهی عدم امکان سازش منجر نخواهد شد.

9-    مدت زمان طلاق توافقی در شهرهای مختلف ایران یکسان نیست حتی در شعبه های مختلف یک شهر نیز رویه یکنواختی وجود ندارد ولی مراحل انجام طلاق توافقی توسط گروه وکلای پارسای در کمتر از یک هفته انجام خواهد شد.

10-   امکان پشیمانی حتی در صورت ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات قضایی برای هر کدام از زوجین وجود دارد.

11-  هزینه ثبت دادخواست طلاق توافقی (هزینه دادرسی) با هزینه دفتر خدمات قضایی حدود 150 هزار تومان است.

12-  حق الوکاله وکیل برای طلاق توافقی برای هر کدام از زوجین که تمایل به داشتن وکیل داشته باشند 800 هزار تومان تا پایان اخذ رای دادگاه است.

13-  پرونده های طلاق از طریق وکالت در طلاق لزوما می بایستی توسط وکیل شروع و ادامه پیدا کند. (حق طلاق)

14-  مشاوره برای طلاق توافقی از مراحل الزامی طلاق توافقی است که رویه دادگاه در شهرهای مختلف ایران در این خصوص متفاوت است. در حال حاضر در شهر تهران بیشتر محاکم می پذیرند که هر کدام از زوجین که وکیل دارد وکیل به جای موکل در جلسه مشاوره شرکت نماید.

15-در مواردی که زوجه دوشیزه نیست و یا این که در سن یائسگی -50 سال قمری - نمی باشد اخذ گواهی بارداری الزامی است.

این مطلب ادامه دارد ...

وکیل طلاق توافقی در تهران        9122547699 - 09127923611 - 44033677

 

منبع: مراحل درخواست طلاق توافقی

/ 0 نظر / 24 بازدید